VEI 8

18.800kr

Please scroll down for English version

Ett bord som starkt är inspirerat från hur diabasens bildande och ursprung, då jordskorpan sprack och glödande magma ur jordens inre  hittade sin väg upp genom dessa  gråbergets smala sprickor och och gav liv åt  denna underbara stensort.  Diabas.
Trots att diabas är  ett  tungt material så  ville vi eftersträva lätthet och enkelhet i som uttryck,  där sprickan och dess behandling får bära en central roll. Bordets namn är hämtat från skalan som mäter styrkan i ett  vulkanutbrott (Vulkanexplosivitetsindex ,VEI) .

Design: Jenni & Andreas Kullaro
Mått: 1250x700x450 mm

Kategori: