KULLARO PRESENTERAR SOFFBORDET

MAGIC VEI

LONDON DESIGN FAIR / SWEDISH DESIGN PAVILION / OLD TRUMAN BREWERY / 20-23 Sep 2018GAPET FRÅN JORDENS INRE

Med inspiration från hur diabasen bildats och vilka krafter som krävts när berggrunden sprack upp och gav plats åt den glödande magma från jordens inre har vi skapat ett Magic Vei. Genom att först medvetet slå sönder en hel skiva av diabas, för att sen för hand skapa ett intressant möte av det som nyss satt ihop. Det gnistrande blanka i stenens yta symboliserar den glödande magman som övergår till en mer grövre struktur för att sen tonas ut till att bli till stelnad magisk svart diabas.

 INSPIRATION

-”Under alla år som vi ägnat oss åt skapande i diabas, så har fascinationen alltid funnits för de enorma krafter som krävdes när vår berggrund gav vika för den glödande magma som trängde upp ur jordens inre genom gråbergets smala sprickor. VEI (vulkanexplosivitetsindex) är den skala som definierar en vulkans styrka.  Denna kraft återspeglar vi gärna i vårt skapande, där sprickor ofta är ett återkommande inslag i våra alster. Sprickan i detta bord fick bli symbolen för hur berggrunden sprack upp och delade på sig för att ge plats åt denna magiska svarta diabas. ”

// Jenni  & Andreas Kullaro, Designers