KULLARO PRESENTERAR

ECLIPSE MIRROR

LONDON DESIGN FAIR / SWEDISH DESIGN PAVILION / OLD TRUMAN BREWERY / 20-23 Sep 2018

Design: Stoft StudioSFÄRISK ILLUSION

Från det mörka och surrealistiska diabasbrottet utanför Lönsboda i de norra delarna av Skåne kommer spegeln ”Eclipse” designad av Stoft studio.
Svart som bläck eller som en dimmig solförmörkelse är spegeln av diabas och rostfritt stål utformad för att leka med människors uppfattning om rymden. Genom att leka med perspektivet av en flytande sten på det polerade stålet skapas ett djup från den optiska illusionen som gör att åskådaren kan se en full sfär i reflektionen.
”Att vara van vid att själv granska dig i spegeln och starkt bedöma ditt fysiska utseende, så finns det inte mycket utrymme för reflektion om viktiga saker. Det underliggande motivet att skapa Eclipse var att utmana funktionen av en spegel med det enda syftet att ge en återspegling av vår yttre yta, flytta fokus på mer väsentliga aspekter av självreflektion utöver meningslösa behov och svaga önskningar. Dold i djupet av reflektionen öppnas en avgrund till en annan dimension, som bryter gränserna mellan dröm och verklighet. Den omsorgsfullt polerade diabasen är tänkt att betraktas som tredimensionell. Man kan säga nästan som en himlakropp i omlopp, vilket gör att betraktaren kan se och uppleva den fascinerande stenen från olika vinklar och avstånd. ”

/ Designer Stoft studio