KULLARO PRESENTERAR SOFFBORDEN

TEKTON VALLEY & TEKTON RIDGE

LONDON DESIGN FAIR / SWEDISH DESIGN PAVILION / OLD TRUMAN BREWERY / 20-23 Sep 2018BORD INSPIRERADE AV KONTINENTALDRIFTEN

Under London Design Fair lanserar vi borden Tekton Valley och Tekton Ridge som är tillverkade av svart magmatisk diabas. Borden är inspirerade av hur kontinentalplattorna pressas samman eller går isär och ständigt skapar nya bergsryggar och gravsänkor på vår jord.

Av den hårda och magmatisk diabas har vi  skapat 2st lika men ändå olika bord. Genom att avverka på ett tjockare utgångsmaterial så har vi på så sätt fått fram en bordskiva som på ett otraditionellt sätt böjer sig och skapar ett nytt spännande uttryck utan att ge avkall på dess funktionalitet. Bordens namn Tekton kommer från grekiskans (en som skapar) och är inspirerade från hur jorden ständigt förändras och skapar nya formationer i vår jords yta.

 INSPIRATION

-”Genom en kraftig avverkning av materialet på en tjockare skiva av diabas, lyckades vi få fram en bordsskiva som återspeglar hur kontinentalplattorna kolliderar och höjer sig likt en bergsrygg eller går mot djupet som en gravsänka. Den geologiska teorin om kontinentaldriften kallas plattektonik och har fått sitt namn från grekiskans tekton (en som skapar). Vi tycker inte att vi kan hitta mer passande namn till borden i samma serie som visuellt förklarar det fenomen som ständigt pågår i jordens yta. TEKTON VALLEY OCH TEKTON RIDGE”.
// Jenni  & Andreas Kullaro, Designers