MAGIC VEI

18.500kr

Please scroll down for English version…

Med inspiration av de krafter som krävts när berggrunden sprack upp och gav plats åt den glödande magma från jordens inre då diabas bildades har vi skapat detta bord med knäckt skiva, som vi först medvetet slagit sönder för att sen för hand skapa ett intressant möte av det som en gång satt ihop. Det gnistrande blanka i stenens yta symboliserar den glödande magman som övergår till en mer grövre struktur för att sen tonas ut till att bli till stelnad magisk svart diabas.

Diameter: 700 mm
Höjd: 400 mm
Design: Jenni & Andreas Kullaro

Kategori:

Beskrivning

With inspiration taken from the forces that were at work when bedrock gave way to glowing magma from the Earth’s interior and diabase was formed we have created this coffetable where we first intentionally broken something that is whole, in order to then create by hand an interesting meeting of the parts that once were joined. The sparkling shine in the diabase`s surface symbolises the glowing magma that gives way to a coarser structure, which is then toned out to become the rigid and magical black diabase.

Diameter: 700 mm
Hight: 400 mm
Design: Jenni & Andreas Kullaro